...تا أوابی حفیظ

...تا أوابی حفیظ

ترتیب زمانی نوشته ها را از بایگانی ماهانه بیابید
......................................................................
آن که او به غمت دل بندد چون من کیست؟

ناز تو یا ... بیش از این بهر چیست؟

طبقه بندی موضوعی
آخرین مطالب

مِنَ المُحِب ِالی المحبوب 5

يكشنبه, ۱۲ بهمن ۱۳۹۳، ۱۰:۴۴ ب.ظ
هو المحبوب

می دونی اگه بجای 93 سال 83 اینها را مینوشتم در عنوان دلنوشته ام بجای "محب"، عاشق و بجای "محبوب"، معشوق می نشست
و چه افسوسی ست جابجایی محبت و دربدری عشق
  • ۹۳/۱۱/۱۲
  • سیدمحسن