...تا أوابی حفیظ

...تا أوابی حفیظ

ترتیب زمانی نوشته ها را از بایگانی ماهانه بیابید
......................................................................
آن که او به غمت دل بندد چون من کیست؟

ناز تو یا ... بیش از این بهر چیست؟

طبقه بندی موضوعی
آخرین مطالب

دل و دریا

چهارشنبه, ۲۶ شهریور ۱۳۹۳، ۱۲:۳۰ ق.ظ

کسی که دچار می شود ناچار می شود و بیچاره.

گفته بودم که به دریا نزنم دل،اما      بهر دل زیر قولم آیا بزنم یا نزنم؟

دست بر دست سالهاست در این تردیدم    دلی هست آیا که به دریا بزنم یا نزنم؟

15 نفر

  • ۹۳/۰۶/۲۶
  • سیدمحسن