...تا أوابی حفیظ

...تا أوابی حفیظ

ترتیب زمانی نوشته ها را از بایگانی ماهانه بیابید
......................................................................
آن که او به غمت دل بندد چون من کیست؟

ناز تو یا ... بیش از این بهر چیست؟

طبقه بندی موضوعی
آخرین مطالب

برهم نهی چپراست

پنجشنبه, ۲۰ شهریور ۱۳۹۳، ۰۵:۳۵ ب.ظ

کاش آقای خاتمی هم رفته بود عیادت رهبری، اطمینان دارم خودش میخواسته بره، اطمینان دارم رهبر هم مثل دیگران تحویلش می گرفت و اطمینان دارم مهیا نبودن فضای سیاسی کشور جهت این دیدار بخاطر چپ+راست افراطی ست. مسئله اینست.

  • ۹۳/۰۶/۲۰
  • سیدمحسن