...تا أوابی حفیظ

...تا أوابی حفیظ

ترتیب زمانی نوشته ها را از بایگانی ماهانه بیابید
......................................................................
آن که او به غمت دل بندد چون من کیست؟

ناز تو یا ... بیش از این بهر چیست؟

طبقه بندی موضوعی
آخرین مطالب

لذات روزگار

چهارشنبه, ۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۳، ۰۲:۵۰ ق.ظ

از میان تفریحات و لذات دنیا دو چیز تو جوونی خیلی به من حال میداد گاهی که موفق می شدم: 1نماز صبح به جماعت و پیاده روی قبل و بعد اون  2 سوارکاری 

مسئله اینست

  • ۹۳/۰۲/۳۱
  • سیدمحسن